top of page

Bağış Yapmanın Önemi

Değerli kardeşimiz,

İslam dini mü’minlerine hem kendi yarar ve çıkarlarını, hem de başkalarının ve toplumun yarar ve çıkarlarını düşünmelerini ister, başkaları ve toplumun hayrına olan hususların gerçekleştirilmesini önemle tavsiye eder ve ferdi kurtuluşu geniş ölçüde buna bağlar.İslam dini kişi ve bireyleri kurtuluşa davet ederken, bunun yolunu başkalarını düşünmek, onlara iyilik yapmak, toplum ve kamu yararına çalışmak olarak gösterir. İslam ahlâkının kural ve ilkeleri tamamıyla bu hedefe yöneliktir. Zekat, sadaka, fitre, fidye ve kurban gibi mâlî ibadetlerden maksat da budur. Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetler de bu hususu içerir. Bir anlamda din başkasının iyiliği ve kurtuluşu için çalışma anlamına gelir.

 

"Veren el , alan elden üstündür."

Onun için Hz. Peygamber Aleyhiselam şöyle buyurdu;

“Allah Teâlâ’nın senin aracılığınla bir kişiyi hidayete erdirdiği gün tüm hayatındaki günlerin en hayırlısıdır.” (Buhari, Cum’a, 39; Müslim, Fezailu’l-kur’an, 32) buyurmuştur. Fakir fukarayı korumak, yetimleri kollamak, dul ve yaşlı olanlara yardım etmek, gariplere sahip çıkmak, yolcuları barındırmak, hastalara destek olmak, özürlüleri himaye etmek, köle âzâd etmek İslam’da en çok sevap olan işlerden sayılmıştır. Hayır ve iş hayrat yapma İslam’da önemlidir ve amaç, karşılık beklemeden, daha doğrusu karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek başkalarına iyilik yapmak ve yararlı olmaktır. 

 
suriyeli-yetimlere-yardim.jpg

Kur’ân-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde mü’minler değişik şekillerde bu işe teşvik edilmişlerdir:

a) “Hayırda yarışınız.“ (Bakara, 2/148; Mâide, 5/48)

b) “Kim zerre kadar hayır yaparsa karşılığını görür.” (Zilzâl, 99/7)

c) “Allah yaptığınız hayrı bilir.” (Bakara, 2/197, 125)

d) “Hayır işleyiniz, umulur ki kurtulursunuz."( Hac, 22/77)

e) "Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize acımayan bizden değildir." (Buhari)

f) "Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allahü Teâlâ'ya saygıdandır." (Buhari)

g) "Bir Müslüman kardeşine ikram eden, Allah Teâlâ'ya ikram etmiş gibidir." (Taberani)

Kaynak:
Bu Açıklama teblip amacı ile Sorularla İslamiyet web sitesinden alınmıştır.

bottom of page