top of page
KURBAN BAĞIŞI

yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz!

koç.jpg

Kurban Hakkında

Kurban İbadetinin Amacı Nedir ? 
Kurban Allah'a teşekkür etmek, şükretmek ve varlığına inanışı göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Kurban Bayramı ise; bu ibadetin her yıl belirli günlerde gerçekleştirilmesidir. Kurban Bayramı'nda ibadet etmek isteyenler, emredilen koşulları taşıyan hayvanları Allah için keserek, Allah'a feda ederler.Müslümanlar, kurban kesmekle hem Rabbine yaklaşır, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunur. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır.

Kurban İbadeti Farzmıdır ?
İmam-ı Malik ve İmam-ı Ahmed'e göre kurban vacip değil, sünnettir. Dolasıyla bir mükellef kurban keserse sevap kazanır, ancak kesmezse günahkâr olmaz. Hanefi fukahası; “Kurbanın vücûbunun şartlarını hâiz olan bir mükellef, kurban kesmezse günahkâr olur.”hükmünde görüşbirliği halindedirler.Dini referanslara ve kaynaklara göre kurban kesmek farz değildir. Şafii mezhebine göre kurban kesmek sünnet olarak görülürken, Hanefi mezhebine göre ise vaciptir.

Kimler Kurban Kesebilir ? 

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148)

Kurban'ın Kuranı Kerim'de Yeri ?
Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107) Yeryüzündeki kurban kesimi ilk defa Hz. Adem (a.s)'ın çocukları olan Habil ile Kabil tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hz Muhammed Aleyhi selam Kurban Kesti mi?

Kurban ibadeti hicrî ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 3).
 

Hangi Hayvanlar Kurban Edile bilinir ?

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir.
 

Kapalı Namaz Kitabı

Şükür Kurbanı

k2.jpg

     

     Şükür Kurbanı

 • Şükür kurbanı, Allah Teala’ya (c.c.) bir konuda ve bir vesileyle şükretmek için kesilen kurbandır.

 • Şükür kurbanı nedir sorusunun cevabı şükür kurbanı ne zaman kesilir sorusu cevaplanarak daha iyi anlaşılabilir.

 • Bir Müslüman istediğine ulaştığında ya da hedefini gerçekleştiğinde şükretmek için şükür kurbanı kesebilir.

 • Şükür kurbanı farz değildir.

 • Eğer hedefiniz gerçekleştirmeden önce adakta bulunduysanız bu adağı yerine getirmek bir borçtur. Bu kurbanı kesen kişi ailesiyle beraber kurban etinden yiyebilir ve fakirlere dağıtabilir.

 Akika Kurbanı


   Akika Kurbanı
 

 • Akika kurbanı nedir, akika kurbanı nasıl kesilir, akika kurbanı şartları nelerdir madde madde açıklayalım.

 • İslam dininde yeni doğan bebekler için kurban kesilir. Bu kurban çocuğun sağlıklı olarak doğduğuna şükretmek için kesilir.

 • Akika kurbanı farz değildir. Yani her Müslüman bebeği olduktan sonra akika kurbanı kesmek zorunda değildir. Akika kurbanı sünnettir.

 • Akika kurbanın çocuğunuz doğduğu zamandan itibaren çocuk bulu çağına gelene kadar istediğiniz bir zaman diliminde kesebilirsiniz. Fakat Hz. Muhammed’in hadisi şerefine dayanarak akika kurbanı genellikle doğumdan 7 gün sonra kesilir.

 • Akika kurbanını çocuğun doğumunun ilk haftası kesecekler aynı günde çocuğa bir isim verip saçlarının keserek sünneti yerine getirebilirler. Bu kurbanı kesenler eti dağıtabilir ve kurban etinden yiyebilir.


Adak Kurbanı

     Adak Kurbanı
 

 • Adak kurbanı, birinin yapmakla yükümlü olmamasına rağmen Allah’ın (c.c.) rızası ya da Allah’tan (c.c.) yardım dilemek için kesilen kurbandır.

 • Adakta bulunan kişi istediği gerçekleştikten sonra adadığı adak kurbanını kesmelidir.

 • Adak kurbanını kesen kişi yiyebilir mi sorusun bu kurban çeşidi ile ilgili en çok merak edilen sorudur. Adak kurbanı kesen kişi kurbanın etinden yiyemez.

 • Adak kurbanı kesen kişi kurbanın etinden yiyemez.

 • Adağı olan kişinin ailesi ve yakın akrabaları da adak kurbanından yiyemez.

 • Adak kurbanının tamamı ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

 • Akika kurbanını çocuğun doğumunun ilk haftası kesecekler aynı günde çocuğa bir isim verip saçlarının keserek sünneti yerine getirebilirler. Bu kurbanı kesenler eti dağıtabilir ve kurban etinden yiyebilir.

hayvan Çiftliği

       Bedene Bedel Kurban
 

 • Osmanlıda yaygın olan ancak günümüzde pek hatıra gelmeyen bir kurban türü de bedene bedel , cana bedel kurbandır. Kişi içinde bulunduğu kötü durumdan ve hastalıktan kurtulmak ,şifaya ve sıhhate kavuşmak için; canı canıma, kanı kanıma, bedeni bedenime, ruhu ruhuma, eti etime, kemiği kemiğime bedel olmak üzere bir kurbanı Allah rızası için kesmeye veya kestirmeye niyet ederek kurban edebilir.
  Kurbanı keserken «Hastanın annesinin ismiyle meselâ Fatma oğlu Ahmet'in içinde bulunduğu kötü durumdan ve hastalıktan kurtulması için;

 • Canı canına, kanı kanına, bedeni bedenine, ruhu ruhuna, eti etine, kemiği kemiğine bedel olmak üzere bu kurbanı Allah rızası için kesiyorum. ‘Bismillâhi Allâhu Ekber!’» deyip kurbanı usulüne uygun bir şekilde kesmelidir.

Hedy Kurbanı

 • Hedy kurbanı, haccı ve umreyi birlikte yapan hacılara Harem bölgesinde kesmeleri vacip olan kurbana denir.

 • Hac ile ilgili bir diğer kurban hac sırasında hac yasaklarını ihlal eden kişilerin yükümlü olduğu kefaret kurbanıdır.

 • Hedy kurbanları, vacip ve nafile şeklinde iki çeşittir. Hedy kurbanı Diyanet tarafından şöyle detaylandırılmıştır: “Kıran veya Temettü’ haccı yapanların hedy kesmeleri ile ceza kurbanları, ihsar kurbanı ve harem bölgesinde kesilmesi adanan kurbanlar vaciptir. Hac veya umre yapılırken, bir yükümlülük bulunmadığı halde kesilen kurbanlar ise nafiledir.”

bottom of page